Loading

wait a moment

Chuyên mục: Huế

Chùa Diệu Đế

Chùa Diệu Đế ở ấp Xuân Lộc cũ, nay thuộc địa phận phường Phú Cát. Chùa được tạo lập giữa một khoảng đất rộng hình chữ nhật diện tích khoảng 5.000m . Thời điểm xây dựng Khuôn viên chùa nằm Đọc thêm