Loading

wait a moment

Chuyên mục: 54 dân tộc

Trang phục dân tộc Thái

Trang phục dân tộc Thái – Tây Bắc mảnh đất hùng vĩ và bao la, luôn có một câu chuyện. Câu chuyện về những trang phục dân tộc Thái. Một dân tộc ở miền non cao vẫn giữ được tiếng Đọc thêm