Loading

wait a moment

54 dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia gồm nhiều dân tộc, hiện có 54 tộc người cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó người Việt chiếm 85% dân số, còn lại là các dân tộc anh em như: Tày, Thái, Mường, Dao, H’môngi Hoa, Chàm, Khơ Me, Êđê, Ba Na, w. Các dân tộc ít người chủ yếu cư trú ở miền núi.

Câu chuyện truyền thuyết về bố Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra trăm con trai, nãm mươi con theo mẹ lên núi, năm mươi con theo cha xuống biển, đã phàn ánh đầy đủ cả sự gắn bó máu thịt của các dân tộc anh em sống trên mảnh đất Việt Nam.

54 Dân tộc Việt Nam

Qua quá trình vận động của lịch sử, các dân tộc Việt Nam cùng nhau đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bào vệ bờ cõi, giành quyền sống, quyền độc lập tự chủ. Mỗi dân tộc có tiếng nổi riêng và sắc thái văn hoá riêng. Văn hoá của mỗi dân tộc là một bộ phận tạo nên nền vàn hoá Việt Nam muôn hương ngàn sắc. Tiếng Việt được sử dụng như tiếng phổ thông là cống cụ giao tiếp chung của mọi dân tộc sổng trên lãnh thổ Việt Nam.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *