Loading

wait a moment

Tháng: Tháng Ba 2016

Tìm hiểu về nghệ thuật Cải Lương

So với tuồng và chèo, cải lương là hình loại nghệ thuật sinh sau đẻ muộn. Người ta cho rằng tuồng mang tính cung đình, chèo tính thôn dã và cải lương tính thành thị. Cải lương theo nghĩa chữ Đọc thêm

Tìm hiểu về nghệ thuật Tuồng

Tuồng – miền Nam gọi là hát Bội, một loại hình nghệ thuật sân khấu rất độc đáo của dân tộc, theo ý kiến một nghệ sĩ nhân dân “sẽ tồn tại mãi”. Nghệ thuật tuồng hình thành từ đời Đọc thêm

Đôi điều về nghệ thuật múa Chèo

Nói đến nền nghệ thuật múa truyền thống của dân tộc là phải nói đến múa chèo. Khi nghiên cứu các động tác múa chèo, người ta tìm thấy những động tác múa trên sân khấu ngày nay đã được Đọc thêm

Múa rối nước – Loại hình sân khấu đặc sắc

Múa rối thì nhiều dân tộc trên thế giới có, còn múa rối nước, chỉ duy nhất Việt Nam có. Đây là một loại hình văn hóa dân gian đặc sắc. Nghệ thuật múa rối nước xuất hiện từ đời Đọc thêm

Bản sắc văn hóa đa dạng của người Việt

Với truyền thống lịch sử bốn nghìn năm, Việt Nam có một nền văn hoá giàu bản sắc dân tộc. Nền văn hoá ấy đã vượt lên những điều kiện khắc nghiệt của nghìn năm Bắc thuộc, một thế kỉ Đọc thêm

Văn học chữ viết hình thành và phát triển

Ngoài văn hoá dân gian truyền miệng còn có dòng văn học chữ viết, lúc đầu là chữ Hán, sau chữ Nôm rồi đến chữ Quốc ngữ như ngày nay. Dòng văn học này trải qua nhiều thời kì. Những Đọc thêm

Sự phong phú của văn học truyền miệng Việt Nam

Từ khi chưa có chữ viết, người Việt đã ghi lại hồi ức lịch sử của mình bằng truyền thuyết, góp phần hình thành nên nền văn học dân gian và tồn tại dưới hình thức truyền miệng. Nếu những Đọc thêm