Duyệt bởi
Tháng: Tháng Mười Hai 2015

Việt Nam thời kỳ dựng nước và Bắc thuộc

Việt Nam thời kỳ dựng nước và Bắc thuộc

Thời kỳ dựng nước và Bắc buộc của nước ta khá dài, kéo dài đến 1000 năm. Bài viết xin được tóm tắt theo trình tự thời gian để các bạn tiện theo dõi. Xem thêm: Tóm tắt lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ Thời kỳ sơ khai Thời kì đồ đá: cách đây 30 vạn năm, di tích núi Đọ (Thanh Hoá), người vượn Việt Nam, văn hoá Sơn Vi. Thời kì đồ đá giữa: cách đây một…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Tóm tắt lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ

Tóm tắt lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ

Khi các tộc người trên đất nước Việt Nam vươn lên định hình với những nền văn minh và nhà nước đầu tiên thì cũng là lúc ở phương Bắc một đế chế hùng mạnh đã bắt đầu thành lập và bành trướng xuống phương Nam. Vì thế lịch sử Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh liên tục để dành độc lập tự do. Có thể tạm chia thành mấy thời kì như sau: –        Thời…

Đọc Thêm Đọc Thêm