Loading

wait a moment

Tháng: Tháng Mười Hai 2015

Một số tôn giáo lớn ở Việt Nam

Ngay từ buổi đầu dựng nước, con người Việt Nam đã phải đấu tranh với các hiện tượng thiên nhiên đầy bí hiểm và khắc nghiệt để duy trì sự sống và vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Đọc thêm

Một số tục lệ người Việt

Người Việt với đa dạng văn hóa tín ngưỡng, có rất nhiều các tục lệ được lưu truyền từ xưa đến nay. Trong khuôn khổ bài viết xin được liệt kê một số tục lệ chính trong văn hóa dân Đọc thêm

Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt

Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt là một trong những nét văn hóa dân gian tốt đẹp. Phong tục này trở thành một nếp sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Đọc thêm

Tính cộng đồng và truyền thống làng xã trong văn hóa người Việt

Nền kinh tế nông nghiệp lúa nước truyền thống đã khiến cho các cá nhân, gia đình phải liên kết lại. Bởi vậy nên tinh thần cộng đồng của dân tộc Việt Nam xuất hiện sớm và tồn tại lâu Đọc thêm

Tóm tắt lịch sử Hà Nội ngàn năm

Theo tài liệu thế giới nghiên cứu lịch sử các thủ đô ở vùng Đông Nam Á như Viên Chăn (Lào), Phnômpênh (Campuchia), Bang Kok (Thái Lan), Kualalampe (Malaisia), Giakacta (Indonesia), v.v… thì trong số các thủ đô trên, Hà Nội Đọc thêm

Giới thiệu về địa lý Thủ Đô Hà Nội

Vị trí Địa lý Hà Nội thuộc đồng bằng sông Hồng, phía Bắc giáp tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, phía Tầy giáp tỉnh Vĩnh Phúc, phía Đông giáp tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên, phía Nam giáp tỉnh Hoà Đọc thêm

Nguồn gốc ngôn ngữ và chữ viết người Việt

Tiếng Việt thuộc nhóm ngôn ngữ được xác lập từ xa xưa ở vùng Đông Nam Á, nhưng do bị phong kiến nước ngoài chinh phục nên tiếng Việt đã bị Hán hoá và sử dụng rộng rãi trong các Đọc thêm

Việt Nam từ kỉ nguyên độc lập từ 1945 đến nay

Ngày 2- 9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chính quyền vừa được thành lập, phải đương đầu Đọc thêm

Việt Nam qua các triều đại phong kiến

Việt Nam qua các triều đại phong kiến kéo dài khoảng 1000 năm (từ đầu thế kỉ thứ X đến đầu thế kỉ XX). Xem thêm: Việt Nam thời kỳ dựng nước và Bắc thuộc Lịch sử Việt Nam thời Đọc thêm